No legg Helse Førde seg flat og tek sjølvkritikk for måten dei handterte utrykninga på.

Bergens Tidende kjenner til at reaksjonane i politiet var sterke på måten helsepersonellet opptredde på, med ein openbert død person inne på eit rom som bar alle teikn på å kunne vere åstad for drap.

Handlemåten til ambulansefolka innebar at den døde vart romstert unødig mykje med før politiets tekniske etterforskarar kunne starte sitt arbeide. Heilt avgjerande tekniske spor stod dermed i fare for å bli øydelagt. Den døde fekk blant anna ei kanyle i overarmen og fekk fjerna kleda med saks frå overkroppen. På dette tidspunktet bar kroppen tydeleg preg av å ha vore død i lang tid, med både tydeleg dødsstivheit og ditto dødsflekker.

I sitt vitneprov i går påpeikte Kripos' tekniske etterforskar, Håvard Arntzen, faren for å finne falske spor — altså spor som andre enn dei involverte har lagt igjen - på ein åstad der mange personar har romstert rundt før politiet får sikra plassen.

I ettertid har politiet hatt oppvaskmøte med dei ansvarlege for ambulansedrifta i Helse Førde.

— Vi har sagt oss leie for det som skjedde i dette tilfellet, og har utarbeida nye retningsliner for slike tilfelle, seier sjef for ambulansedrifta i Helse Førde, Terje Olav Øen.