JAN STEDJE jan.stedje@bt.no

Bakgrunnen er at statsråden nekter å vurdere forandringer i regelverket, slik at menn får adgangen til DNA-sjekk av barn som de tviler på er deres.

Støtteapparat bak — Denne saken har bred oppslutning på Stortinget. Den har også vært vurdert av Barneombudet, Likestillingsombudet og Rettsmedisinsk institutt, som alle støtter DNA-test av barn i farskapssaker. Det er tusenvis av menn i min situasjon som er sterkt tvilende til mødrenes "utvelgelse av oss" som fedre, sier Sverre Hugo Rokstad til Bergens Tidende.

Det er han som har levert politianmeldelsen, etter at Bekkemellem Orheim har avvist alle henvendelser fra bl.a. Likestillingsombudet om å gi menn rett til DNA-test av barn som de tviler på kan være deres.

Født 11 mnd. etter samleie I enkelte av sakene kan menn som er ilagt farskap vise til at tidspunktet mellom samleie med moren og fødselen er inntil 10-11 måneder.

— Jeg har gjennom flere år forsøkt å få gjenopptatt min farskapssak. Det har vist seg å være helt umulig. Jeg er i samme situasjon som tusenvis av andre menn. Dette er bakgrunnen for at jeg har politianmeldt Bekkemellem Orheim, som har ansvaret for Likestillingsloven. Hun bryter denne loven når kvinner alltid vet hvem faren er og menn ikke får vite i farskapssakene, sier Rokstad.

Rett på sak Også Likestillingsombudet går rett på sak i sitt siste brev til statsråden, og kaller det en "kjønnsspesifikk" situasjon at kvinnen alltid vet hvem som er barnefaren, mens mannen ikke skal få sjekke om han er biologisk far.

— Jeg kan ikke se at departementet har noen tungtveiende argumenter for denne kjønnsspesifikke forskjellsbehandlingen, skriver Likestillingsombud Kristin Mile til statsråd Karita Bekkemellem Orheim 31. mai.

Statsråden har ikke svart på dette brevet.

Les også: Bergen har "lengste" farskapssak