I dag er det like mange vektere som det er politifolk i Norge, og vekterne tar stadig flere oppgaver fra politiet. Men like lang utdanning, det har de ikke.

I landets største vaktselskap, Securitas, er utdanningen et todagers introduksjonskurs, og deretter et vekterkurs på 50 timer over en uke.

På det fem dager lange kurset skal de nye vekterne ifølge vaktselskapets nettsider lære det de trenger om en rekke viktige tema: kriminalitetsbildet, spionasje, sabotasje, terror, konflikthåndtering, narkotika, brannvern, førstehjelp, HMS, beredskapsplanlegging, jus og etikk, åstedssikring, stressmestring og emosjonell førstehjelp.

— Bra nok opplæring

En av de viktigste skansene mot terrorisme er bagasjesjekken på flyplassen.

Siden flykapringene og selvmordsangrepene 11. september 2001 har det blitt strengere krav til hvem som skal sjekke bagasje og passasjerer før de går om bord. I USA ble alle private selskaper fratatt ansvaret for denne delen av sikkerheten, og nye screenere ble trent opp og ansatt av staten. I Norge er dette en oppgave det private næringslivet tar seg av; på Flesland er det Securitas som har ansvaret.

Et teorikurs på to uker og en måneds praksis er opplæringen for disse stillingene.

— Luftfartstilsynet har stilt nye og strengere krav til disse jobbene. Vi har testet alle våre screenere siden nyttår. De få som ikke klarte testene, ble flyttet til andre oppgaver, sier skolesjef i Securitas, Tore Roald, som er ansvarlig for vaktselskapets utdanningsprogram.

— Hva lærer de på 14 dager?

— En stor del av teorikurset er rettet mot tolkning av røntgenbilder og gjenkjenning av bomber og andre våpen, sier Roald.

— Hvilke krav stilles til dem som skal ha disse jobbene?

— Vi forlanger plettfri vandel, personlig egnethet, normalt fargesyn, og gode referanser fra tidligere arbeidsgivere. I tillegg observerer vi dem under praksisperioden på en måned. Det er naturlig nok ikke alle som egner seg, og disse må vi ta ut av opplæringen.

— Er et to ukers kurs nok til å kunne stoppe eventuelle terrorister?

— Det er i hvert fall det som er målet vårt. I tillegg kommer myndighetenes krav om en måneds intensiv praksis med en lang rekke tester som må bestås for å komme videre i programmet.

Tester og kontroller

Ifølge Roald følger både Securitas, Avinor og Luftsfartstilsynet opp med tester og kontroller.

— Alle medarbeidere må resertifiseres en gang i året. Dessuten holder vi oss konstant oppdatert om utviklingen på dette feltet. Dukker det opp noe nytt for eksempel på flyplassen i Brussel, får vi tilsendt røntgenbilde som vi distribuerer til våre kontrollører, sier Roald.

Vekterbransjen har henvendt seg til Politihøgskolen med spørsmål om den kan få opplæring der. Så langt har det ikke skjedd, opplyser studiesjef Terje Garnås Kristiansen ved Politihøgskolen.

— Det virker som vekterbransjen ser behovet for grundigere opplæring. Men om vi skal bidra i så måte, blir nok et politisk spørsmål, sier han.

Kristiansen synes det er vanskelig å svare på om det er mulig å rekke over alt vekterkurset lover i løpet av bare fem dager.

Politiutdanning

Til sammenlikning må en politistudent gjennom to års teori og ett års praksis før bachelorgraden er på plass. Neste år blir det også mulig å bygge på med en toårig mastergrad.

— Den politifaglige opplæringen er den mest omfattende i grunnutdanningen. Den omfatter blant annet etterforskning, kriminalteknikk, forholdet til publikum, utrykningskjøring, våpenbruk, taktisk fremrykking og hvordan man gjennomfører ordensinngrep. Den juridiske opplæringen er også en grunnpilar. I tillegg har vi en stor bolk med samfunnsvitenskap og psykologi, sier Kristiansen.