I går sto finansbyråd Trond Tystad i rådhusets 14. etasje og oppsummerte budsjettsituasjonen for bergenspressen. Trolig for siste gang.

Hans avskjedshilsen til arvtakerne er en oppskrift på hvordan kommunen skal kvitte seg med et oppsamlet underskudd som ved utgangen av året er minst 650 millioner og kanskje så stort som 850 millioner kroner.

I valgkampen skåret Herman Friele stort på å love balanse i bybudsjettet i løpet av tre år. Den avtroppende finansbyråden presenterte i går en fire års-kur.

— Umulig uten mer skatt

— Det kan umulig gjøres uten å øke eiendomsskatten, hevder Trond Tystad. Selv har han skissert et opplegg der eiendomsskatten først skrus opp 10 prosent. Det gir 30 millioner i økte inntekter årlig.

I tillegg går byrådet inn for å retaksere eiendommer og pålegge eiendomsskatt til nye områder i kommunens ytterkant. Dette er tenkt å gi ytterligere 80 millioner i året fra 2006.

I løpet av denne fireårsperioden skal eiendomsskatten gi 320 millioner mer i kommunens kasse, ifølge byrådets opplegg.

— Jeg ser ikke hvordan et nytt byråd skal klare å få byen i balanse på en sosialt forsvarlig måte uten å ta inn mer eiendomsskatt, sa Tystad under gårsdagens pressebriefing.

- Strenge dørvakter

Eiendomsskatt alene fjerner ikke underskuddet. I tillegg formaner Tystad de ansvarlige om å opptre som strenge dørvakter på et fullt utested:

— Det må gjelde en inn, en ut. En krone inn i budsjettet, må finansieres gjennom en krone ut, kom det med ettertrykk fra mannen som i tre år har styrt finansene på vegne av Ap, KrF og Sp-byrådet.

Allerede neste år legger byrådet opp til at regnskapet skal gjøres opp med et ørlite bidrag til å dekke det oppsamlede underskuddet.

Men balanse neste år baserer seg på flere tøffe - på grensen til helt urealistiske nedskjæringer.

Byråkrat-massakre

Blant annet mener det avtroppende byrådet at kommunen skal spare inn 108 millioner kroner gjennom effektivisering. Samlet koster sentraladministrasjonen pluss bydelsadministrasjonene og miljø- og byutvikling 500 millioner. Det vil si at hver femte byråkratstilling må bort.

— Dette blir tøft, medgikk Tystad og la til:

— Et slikt effektiviseringskrav betyr at mange av dem som jobber i bydelsadministrasjonen i dag må akseptere å bli omplassert til en stilling ute på tjenestestedene.

— Finnes det kommuner som kan vise til så store effektiviseringer?

— Det er helt i ytterkant av hva som er mulig å få til, sa Tystad og la til at det samme gjelder kravet i neste års budsjett om å spare inn 61 millioner innen åpen omsorg.

Minevarsel!

Byrådets skisse for å få byen i balanse unngår behendig å ta inn to potensielt store utgiftsposter. Begge deler ligger som udetonerte miner for dem som tar over: Vann- og avløpssaken og erstatningen til tidligere barnehjemsbarn.

Det er bred politisk enighet om at kommunen på en eller annen måte må tilbakebetale de pengene som bergensere har betalt for mye i vann- og avløpsgebyr. Sluttsummen kan bli flere hundre millioner kroner.

Den vedtatte erstatningsordningen for tidligere barnehjemsbarn vil trolig koste kommunen minst 100 millioner - hvis ikke staten tar regningen.

Tegning: SVEIN TVEIT