— Jeg er svært glad for at det nå ligger til rette for en løsning som sikrer driften etter 1. juli. Hurtigbåten mellom Askøy og Bergen er et viktig kollektivtiltak som medvirker til å dempe det store presset på veinettet inn til Bergen, sier fylkesordfører Gisle Handeland.

Saken kommer opp i komité for miljø og samferdsel onsdag, og avgjøres av fylkesutvalget 11. juni.

Bakgrunnen for saken er at HSD Sjø har varslet om at dersom selskapet ikke får dekning for et forventet underskudd på 1,6 millioner kroner for driften andre halvår, så vil selskapet legge ned ruten.

Utgiftene dekkes gjennom et spleiselag der HSD tar 100.000 kroner, Askøy kommune 200.000 kroner, fylkeskommunen 800.000 kroner og de siste 500.000 kronene dekkes inn gjennom økte inntekter ved ruteomlegging. Gratisbussen Bergen kommune har satt opp mellom Nøstet, sentrum og ByGarasjen, ventes å gi flere passasjerer med Beinveien.

— Jeg vil også sterkt understreke at det er viktig for den videre drifta av «Beinveien» at Askøy og Bergen kommuner snarest setter i verk tiltak som bedrer terminalforholdene både på Kleppestø og på Nøstet sier Gisle Handeland.