Syv personer har søkt det nye og viktige embetet som politimester i Hordaland. I realiteten står kampen mellom tre av dem: politimester i Bergen, Rolf B. Wegner, førstestatsadvokat i Hordaland, Walter Wangberg, og ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, Vidar Refvik.

Sterk konkurranse

En ting er helt sikkert: Politimesteren i Bergen må belage seg på sterk konkurranse. Selv om han har bestyrt Bergen politidistrikt i ni år nå, er det på ingen måte gitt at han får fortsette som mester i det nye, utvidede politidistriktet. Men tittelen politimester får han beholde uansett. Det gjelder også andre politimestre i landet som blir overtallige eller som velger ikke å søke ny jobb i et nytt og større distrikt.

Hvis Rolf B. Wegner ønsker det, kan han bli politimester underlagt Politidirektoratet, vel å merke hvis han ikke får jobben som politimester i Hordaland.

Har krav på lønnen

— Som utnevnte embetsmenn har politimesterne krav på å beholde tittel og lønn. Direktoratet vil tilby dem forskjellige arbeidsoppgaver, for vi har behov for deres kunnskaper og erfaring, sier politidirektør Ingelin Killengreen. Hun legger til at politimestere som takker ja til en slik ordning, ikke vil bli tvunget til å flytte til Oslo.

— De skal få være stasjonert der de bor. Vi skal sørge for at de får kontorplass, og ordne andre praktiske ting, sier Killengreen. Snart ferdig med intervjuer

Intervjuene av de aktuelle kandidatene til politimesterembetet i Hordaland er i gang i Politidirektoratet i Oslo.

— Stort sett er intervjuene ferdige nå, sier seksjonssjef Bertil Nordstrøm til BT. Fortsatt gjenstår noen annengangsintervjuer før toppsjefen for Politidirektoratet, Ingelin Killengreen, skal skrive innstillingen sin. Etter planen faller den endelige avgjørelsen i statsråd 2. november.

18 politimesterstillinger

Stortinget vedtok i vår omfattende endringer i måten politidistriktene i landet skal deles inn på. På landsbasis skal antall politidistrikter reduseres fra 54 til 27. 18 politimesterstillinger ble lyst ledige, og skal besettes innen utgangen av året.

Politimesterstillingen i Hordaland er etter fleres oppfatning en av de aller viktigste. Den nye mesteren skal lede 30 lensmannskontorer/politistasjoner, og får 866 ansatte under seg.

By og land

— I Hordaland får vi et politidistrikt der forskjellene mellom by og land er veldig tydelige. Hordaland har alt, fra det typiske bypolitiet, til de store, tunge lensmannskontorene i kommunene rundt Bergen og de helt små lensmannskontorene. Den som skal lede et slikt distrikt må ha forståelse for helheten i norsk politi, sier lederen i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, til Bergens Tidende.

- Ingen kommentar

Om ikke så lenge har Politiets Fellesforbund tenkt å si fra om hvem de kan tenke seg som politimester i Hordaland.

— Ingelin Killengreen skal være den første som hører vårt syn, sier Arne Johannessen.

— Er det noen av de tre kandidatene dere absolutt ikke ønsker?

— Det vil jeg ikke kommentere, sier Johannessen.

EN GANG MESTER, ALLTID MESTER: Rolf B. Wegner får hard konkurranse når han ønsker å bli politimester i Hordaland. Men tittelen beholder han uansett. (ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN)