GARD STEIRO

— Min klient reagerer voldsomt på at en svært alvorlig tiltale ikke får konsekvenser for ansettelsesforhold i helsevesenet, sier bistandsadvokat Grethe Gullhaug. Hun representerer kvinnen som skal ha blitt holdt innesperret og voldtatt av to menn i en leilighet i Bergen våren 2003.

Voldsdømt

I går startet rettssaken mot de to mennene. Begge nektet straffskyld og hevdet kvinnen frivillig deltok i gruppesex.

Da overgrepet skal ha funnet sted, var de tiltalte kolleger ved Sandviken Sykehus. De var ikke heltidsansatte, men arbeidet regelmessig som pleieassistenter.

Selv om mennene ble siktet for en forbrytelse med strafferamme på 21 års fengsel, reagerte ikke sykehuset. Etter et kort opphold i varetektsfengsel, fikk begge tilbud om mer arbeid.

Den ene av de tiltalte har nå sluttet ved sykehuset. Det skjedde av egen fri vilje. Ledelsen hadde ikke bedt ham si opp. Den andre tiltalte, som også er gitarist i et blackmetalband, opplyste i retten at han fortsatt arbeider som pleieassistent. I tillegg til å være anklaget for voldtekt, er den 32 år gamle mannen tidligere dømt til ubetinget fengsel for vold.

Forundret statsadvokat

Kvinnen som er anmeldt voldtekten, er skuffet over sykehusets håndtering av saken. Hun mener den tiltalte ikke burde få lov til å ta seg av psykiatriske pasienter. Han burde vært suspendert i påvente av en rettskraftig dom. Advokat Gullhaug har på vegne av klienten tatt saken opp med både Helse Bergen og Fylkesmannen. I et brev datert 7. november i fjor svarte sykehusledelsen at de to mennene vil bli «kalt inn til samtaler».

Aktor i saken, statsadvokat Gert Johan Kjelby, kommenterer Helse Bergens beslutning på denne måten:

— Jeg konstaterer med en viss forundring at en så alvorlig tiltale ikke diskvalifiserer noen fra å arbeide i helse- og omsorgsyrker.

- Forståelse for kvinnen

Personal- og organisasjonsdirektør Odd Storetvedt sier atHelse Bergen har hatt kontakt med bådefylkeslege og politiet gjentatte ganger siden de ble kjent med voldtektssaken i oktober 2003.

-Med den informasjonen vi har fåtttilgjengelig, harvivurdert at det ikke har værtgrunnlag for å gå til suspensjon. Storetvedt sier at de betrakter den tiltalte assistenten som uskyldig inntil det foreligger en eventuell fellende dom.

— Jeg har forståelse for kvinnens situasjon, men som arbeidsgivermå vibalansere tiltakene i hverenkelt sak i forhold til informasjonen som foreligger. Om vedkommende blir dømt for voldtekt, vil vi ta opp saken til ny vurdering, sier Storetvedt.

OPPRØRT: Pleieassistenten ble arrestert, varetektsfengslet og senere tiltalt for gruppevoldtekt. Likevel får han fortsette i jobben. - Min klient reagerer voldsomt, sier Grethe Gullhaug, bistandsadvokat for kvinnen som skal ha blitt voldtatt.<br/>Foto: ØRJAN DEISZ