En dommer i Bergen Tingrett får beholde jobben, til tross for flere alvorlige anklager mot ham. Domstoladministrasjonen skal, ifølge VG, ha ønsket dommeren fjernet fra stillingen, men Justisdepartementet har bestemt at det ikke vil bli opprettet avskjedssak.

Alvorlige anklager

Tingrettsdommeren ble filmet mens han skal ha gått fysisk til angrep på sjefen. Han var også anklaget for sjikanering av kvinner. Arbeidsgiveren mente også at han viste avvikende virkelighetsoppfatning, sviktende vurderingsevne, rigide holdninger og ustabilitet i jobbutførelsen.

Dommeren sier til VG at han tar avgjørelsen til etterretning.