Terje Ohnstad, Ap begynte med å be om å få trekke tilbake sitt eget og budsjettkameratenes forslag om å spare en halv million kroner på ombudenes budsjett.

— Det kan kanskje være fornuftig å se på ordningen, men vi kan ikke kutte på området før det er skikkelig evaluert, sa Ohnstad. I stedet for å spare penger ønsket han å bruke 75.000 kroner mer på å evaluere ordningen.

Den ene etter den andre av opposisjonspolitikerne inntok talerstolen og snakket varmt for at alt skulle bli ved det gamle.

— Ombudene spiller en utrolig viktig rolle hver for seg, sa Chiku Ali (RV).

Et stort flertall argumenterte for å beholde ombudsordningen urørt, selv om den skal evalueres.

Bare en enslig bystyrerepresentant stilte spørsmål ved hele ordningen.

— Jeg synes saken er ganske morsom. Her har flertallet endelig dristet seg til å spare noen kroner, og så våger man ikke stå ved den. I stedet øker en potten. Etter min mening kunne vi godt kutte i pengene til byombudet. Byrådet kunne i stedet kreve at de som skal utføre tjenester for byens befolkning, gjør den jobben de er satt til og ikke opptrer som småkonger på hver sine felt, mente Einar Kaarbø (H).

«OVERLEVER»: Byombud Erik Dahl (fra v.), eldreombud Else-Kristin Foss Vikenes og ombud for barn og unge Åshild Nesheim Larsen slipper å slå seg sammen. I alle fall foreløpig.
FOTO: GIDSKE STARK