Under styremøtet torsdag ettermiddag påla styret Anne Kverneland Bogsnes, administrerende direktør for Helse Bergen, å hente frem blodøksen.

— Psykiatrien er fredet

På tross av at det umiddelbart ble vedtatt å kuttes 17 millioner i administrative og ikke-kliniske funksjoner, spøker det nå stygt for behandlingstilbudet.

— Vi skal gå gjennom hele Helse Bergen. Når det gjelder psykiatrisk divisjon, er den fredet. Vi skal prøve å kutte andre steder først, sier Kverneland Bogsnes og viser til at opptrappingsplanen for psykiatri vanskelig lar seg forene med budsjettkutt.

— Er det realistisk å få budsjettbalanse uten å kutte i det generelle behandlingstilbudet?

— Det kan nok bli vanskelig å få til. Hvis det ikke er mulig, må vi ta et nytt møte med styret. Lønnsøkning og nye pensjonsordninger er dessuten en tilleggsregning som ikke er tatt med i regnestykket.

Anne Kverneland Bogsnes skal ha møte med tillitsvalgte og ledere i Helse Bergen fredag for å drøfte hvordan budsjettet skal hales i land.

— Er kuttene fornuftige?

— Jeg kjenner ikke driften så godt at jeg vet om det er fornuftig eller ikke. Hvor raskt det er mulig å sette nye planer i verk, vet jeg ikke, innrømmer den nyansatte direktøren.