SIGBJØRN LINGA

Seks spesialisters kompetanse konsentreres nå på 600 kvadratmeter ved Straume helsesenter. To av disse deler sine fylkeskommunale hjemler med en kollega, slik at senteret til sammen huser åtte spesialister. Da Bergens Tidende var på besøk i går, var legene i full aktivitet med innflytting og utpakking i kaotiske omgivelser i andre etasje i en bygning som leies av Fjell kommune — som har vært en ivrig pådriver i senterprosjektet. De første pasientene behandles likevel allerede i dag, og fra mandag skal senteret være i full drift.

Unikt tilbud - Det er unikt at så mange spesialister på ulike områder og med fylkeskommunal hjemmel er samlet på et begrenset område som dette, sier Bertil Kjell Øie, spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og en sentral person i utviklingen av senteret. Allerede i 1998 ble det gjennom et fylkeskommunalt vedtak klart at det skulle bygges ut et spesialistsenter på Straume. Siden 1995 har Øie og lungesykdomspesialist Jostein Asmervik tilbudt behandling ved Straume helsesenter. Nå får de altså selskap av seks andre med fylkeskommunale tilskudd. Målet er å bedre tilbudet til pasientene. Hjelper hverandre - Det vil være lettere å finne spesialistene på et så begrenset område. Det er også en kvalitetssikring både for pasient og oppdragsgiver at vi får et så sterkt tverrfaglig miljø. - For eksempel kan øyelegen sjekke om mine pasienter har skader på øynene som følge av høyt blodtrykk. Vi kan søke hjelp hos hverandre mye mer effektivt enn på større sykehus, der det er ulike avdelinger og gjerne geografisk avstand mellom disse, sier Øie.- Driver du for deg selv, kan du gjerne sitte der i 20 år og tro du gjør alt riktig. Det gjelder å bruke de mulighetene og utfordringene det gir å være så mange, sier gynekolog Kathe Aase.Legene frykter ikke at det skal bli lite å gjøre ved det nye senteret.- Vi har regnet ut at vi trolig vil ha mellom 17.000 og 20.000 konsultasjoner i året. Til sammenligning hadde Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass i fjor knapt 14.000 konsultasjoner. Vi vil dermed være den nest største avdeling for polikliniske spesialisthelsetjenester i Hordaland, forteller Bertil Kjell Øie. - Svært positivt - Det er svært positivt at vi har fått samlet så mange spesialister på ett brett i Sotra-området, sier kontorsjef i helse- og sosialavdelingen i Hordaland fylkeskommune, Jarle Lægreid. Han ser flere fordeler i etableringen av Spesialistsenteret på Straume.- Den samlede kompetansen gir stor bredde. Legene kan henvise pasienter til og få hjelp av hverandre. Dessuten kan mange pasienter nå få tilgang til legetjenester i området der de bor i stedet for å reise inn til byen, sier Lægreid.