KRISTINE HOLMELID

— Alle må forstå at det er selvmorderisk. Det finnes ikke trykkerikapasitet til så mange bøker på en gang, sier Paul Hedlund, forlagssjef i Gyldendal undervisning.

Lærebokforfattere og forlag jobber nå på spreng for å få flest mulig bøker ferdig til skolestart høsten 2006, skriver fagbladet Utdanning. Men ingen forlag tror de klarer det.

Første august 2006 er datoen utdanningsminister Kristin Clemet har satt for oppstart av reformen sin Kunnskapsløftet. Alle elever skal ha ny læreplan, og undervisningen skal legges om med mer fokus på lesing, skriving, regning, data og muntlig kommunikasjon.

— Det er uansvarlig å innføre den nye læreplanen på ett år, mener Kari-Anne Haugen, forlagssjef i Aschehoug.

Tre år tar det å produsere læremidler, sier Haugen, som mener lærebøkene bør være på plass for at reformen skal bli vellykket.

Men det er en uaktuell problemstilling for Kristin Clemet å utsette iverksettingen av skolereformen.

— Det er ikke nødvendig å ha alle læremidlene ferdige for å sette i gang med den nye læreplanen. Norsk er norsk. Vi skal ikke snu opp ned på norskfaget, sier Clemet til bladet Utdanning.

Hun sier det er opp til den enkelte skole om den vil bruke de gamle bøkene. Departementet har ikke stilt krav til forlagene om nye bøker, sier Clemet.