Hun har det siste halve året hatt permisjon fra NRK for å jobbe som informasjonsansvarlig i Stiftelsen Egil Raftos Hus. Hun ansettes etter at Trude Drevland fikk permisjon for å jobbe som helsebyråd.

— Hun skal få utvikle og styrke vår informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet overfor medlemmer, politiske organer, forskning og høyere utdanning - og ikke minst opinionen, sier Helge Dyrnes i næringsrådet.

Amble blir en del av ledergruppen i Bergen Næringsråd.