En inspeksjon på Stord lufthavn 14. og 15. mars avdekket flere forhold som ikke var i overensstemmelse med sikkerhetsstandarden.

Det tillates ikke trafikk med store fly når sikten på rullebanen er under 800 meter eller når rullebanen er dekket av snø og is.

Luftfartstilsynet har vedtatt begrensningene med øyeblikkelig virkning.

– Disse kravene har vi etterlevd tidligere også. Dersom det er snø og slaps på rullebanen, får vi ikke målt bremseeffekten. Da får heller ikke fly lande, sier lufthavnsjef Jan Morten Myklebust til bt.no.

Han understreker også at dersom sikten er mindre enn 800 meter får ikke flyene trafikkere lufthavnen.

De største flyene som i dag flyr til Stord lufthamn er Coast Airs ATR-42 med plass til 48 passasjerer og Atlantic Airways’ BAE-146 med 92 seter.

Sistnevnte flyr charter for Aker Kværner både til Alta og Molde flere ganger i uken.

Ifølge lufthavnsjef Myklebust har Coast Air og Atlantic Airways dispensasjon til å benytte en banelengde lenger enn de 1200 meterne Stord lufthamn er godkjent for. De kan nemlig bruke asfaltert område i forlengelse av rullebanen.

– Vi har fått signal om at disse dispensasjonene kan bli trukket tilbake, men det er egentlig en sak for flyselskapene, sier Myklebust.