Spørsmålet har vært drøftet på et møte hos samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) i begynnelsen av november. Svaret blir gitt i et brev til Hardangerbrua AS. Der viser departementet til følgende bestemmelse i bompengeavtalen mellom bruselskapet og Statens vegvesen:

– Selskapet skal ikke engasjere seg i tiltak som ikke har direkte sammenheng med innkreving av bompenger eller betjening av selskapets gjeld.

Ifølge avtalen er det heller ikke tillatt å belaste trafikantene med utgiftene til markedsføring av prosjektet, for eksempel i en hensikt å få flest mulig til å benytte veien. I avtalen står det også at det er Statens vegvesen som er ansvarlig for å forestå og finansiere informasjon og orientering om et riksveianlegg.

– Ut fra disse føringene kan ikke Hardangerbrua AS engasjere seg i et opplevelsessenter, skriver Samferdselsdepartementet.