Den årelange striden mellom Norges Handikapforbund Bergen (NHFB) og seks tidligere tillitsvalgte i organisasjonen er over.

— Jeg ble i går kjent med at begge parter har inngått forlik, og jeg er glad for det. Nå er saken ute av verden og vi kan se fremover og bruke ressursene våre på interessepolitisk arbeid i stedet for rettssaker. Dette har tatt oss mange år, sier regionleder i NHF Sørvest, Ingeleiv Haugen.

Taus om innholdet

Den siste av i alt tre rettssaker i den bitre striden skulle i utgangspunktet starte mandag, men etter at det før helgen ble sendt en felles begjæring fra begge parter er saken blitt trukket.

— Jeg har ingen kommentar til bakgrunnen for dette. Dette er partene blitt enige om at vi ikke skal uttale oss om, sier advokaten til en av de saksøkte, Einar Råen.

Prosessfullmektig for Handikapforbundet, advokat Erik Myhr Nilsen, stiller seg bak denne uttalelsen:

— Det er inngått et forlik, men jeg vil ikke si noe om innholdet i det. En del av forliket er at partene ikke skal uttale seg om dette utenfor Handikapforbundet, sier Myhr Nilsen.

Under fjorårets straffesak ble NHFB beskrevet som et vepsebol av rykter, maktkamp og eksklusjoner. I forkant av den første av de tre sakene ble det gjort innbrudd for å få tak i dokumenter fra utbryterne.

- Urimelig søksmål

— De tillitsvalgte ble frikjent for bedrageri og da var det urimelig å gå til sivilt søksmål, sier Råen, som ikke vil uttale seg om hvordan hans klient har det nå.

NHFB ville mandag ha krevd i underkant av to millioner kroner av utbryterne.

Striden mellom partene har pågått siden 2004 da de seks tillitsvalgte startet det konkurrerende laget Handikapforbundet Bergen. Utbryterne overførte en millioneiendom i Kokstadvegen, utbetaling av automatinntekter, en båt og to tilhengere til utbryterlaget som ble opprettet uten NHFBs samtykke. Stridens kjerne har vært eiendomsretten til Kokstadvegen 46 som i 2002 ble kjøpt for ti millioner kroner.

Innbrudd i rullestol

I forkant av rettssaken om denne eiendommen brøt fylkeslederen i Norges Handikapforbund seg inn i Kokstadvegen 46 for å få tak i en del dokumenter. Rullestolbrukeren fikk blant annet hjelp av Falken og en tidligere kommuneadvokat i Bergen til å komme seg inn i bygget som utbryterne hadde overtatt.

Overvåkingsbildene av 51-åringen på innbruddstokt i utbryternes lokaler gikk landet rundt og gjorde handikapsaken til en nasjonal nyhet.

Bergen tingrett avsa det samme året en kjennelse om at Kokstadvegen 46 og andre eiendeler skulle tilbakeføres til NHFB. Retten karakteriserte salgsavtalen som klanderverdig og illojal, men i november i fjor ble de seks tiltalte likevel frifunnet i bedragerisiktelsen mot dem fordi de, ifølge dommen, ikke handlet i vinnings hensikt eller prøvde å skade forbundet.

NHFB gikk så til sivilt erstatningssøksmål mot utbryterne. Det var denne saken, som skulle opp mandag, som nå er trukket.

BRØT SEG INN: Overvåkingskamera fanget inn styremedlemmer i Handikapforbundet i Hordaland som brøt seg inn på kontoret til sine tidligere forbundsfeller i mai 2004. Det ble fjernet dokumenter som motparten skulle bruke i en rettssak. ARKIVFOTO: OVERVÅKINGSKAMERA