Svanholm begravelsesbyrå tilbyr sørgende å følge med på begravelser og bisettelser på dataskjermen. Hver uke vises en gravferd via webkamera. Hittil er det mest barnebarn som studerer i utlandet, som har tatt avskjed med bestemor eller bestefar på denne måten.

— Vi ønsker å tilby familie og venner som ikke har mulighet til å delta i gravferden, å se den via vårt webkamera, sier daglig leder Lars Svanholm i Svanholm begravelsesbyrå.

Rakk ikke hjem

Nina Amundsen (42) bor i Australia. Hun rakk ikke hjem til sin fars begravelse i fjor og var svært takknemlig for å kunne følge med gjennom Internett. Hun satt på kontoret sammen med de to barna som også ønsket å ta farvel med morfaren. Nina Amundsen hadde skrevet en tale som en i familien leste opp.

— Jeg opplevde det som om jeg nesten var til stede. Det var gripende, jeg kjente at jeg var en del av familien.

— Hvordan var det å sørge gjennom en slik overføring?

— Jeg tror ikke sorgen var annerledes enn om jeg hadde vært til stede. Det vanskeligste var da begravelsen var over og de and- re gikk i minnestund og jeg satt foran en tom skjerm, sier den utflyttede trondheimskvinnen.

Bortimot 150 begravelser og bisettelser er vist via webkamera siden tilbudet ble opprettet for tre år siden. Det er den pårørende som er ansvarlig for begravelsen, den gravferdsansvarlige, som bestemmer hvem som kan følge med på PC-skjermen. For å få tilgang må man ha både brukernavn og passord som sendes ut i forkant. Svanholm begravelsesbyrå ble inspirert til digital overføring av gravferder av St. Olavs Hospital. Ved sykehuset overføres gudstjenester internt til pasienter som er så syke at de ikke selv kan være til stede

Truer ikke oppmøtet

Lars Svanholm er ikke bekymret for at en elektronisk overføring av gravferden vil erstatte oppmøtet. Han forteller at de ennå ikke har vist begravelser eller bisettelser innenfor Trondheim kommune.

— Det er de som ikke har mulighet til å være til stede, som ønsker å delta på denne måten. Gravferdsloven setter strenge krav om at gravferd må skje innen åtte dager.

— Blir ikke sorgen veldig ensom når man sitter alene foran en PC og tar farvel med en kjær slektning eller venn?

— Tilbakemeldingen er at det er bedre å gjøre det på den måten hvis alternativet er å ikke delta. Vi har fått masse e-post i etterkant fra mennesker som syntes det var godt å delta. Vi opplever ikke dette som uetisk så lenge det er familien som bestemmer hva som skal vises, og til hvem.

Rent praktisk foregår overføringen ved at et webkamera er plassert slik at den viser den som forretter, de andre som holder minnetale, kisten og blomstene. De andre som er til stede under gravferden, blir ikke filmet.

Bedre enn ingenting

Lars Svanholm er ikke bekymret for at en elektronisk overføring av gravferden vil erstatte oppmøtet. Han forteller at de ennå ikke har vist begravelser eller bisettelser innenfor Trondheim kommune.

— Det er de som ikke har mulighet til å være til stede, som ønsker å delta på denne måten. Gravferdsloven setter strenge krav om at gravferd må skje innen åtte dager.

— Blir ikke sorgen veldig ensom når man sitter alene foran en PC og tar farvel med en kjær slektning eller venn?

— Tilbakemeldingen er at det er bedre å gjøre det på den måten hvis alternativet er å ikke delta. Vi har fått masse e-post i etterkant fra mennesker som syntes det var godt å delta. Vi opplever ikke dette som uetisk så lenge det er familien som bestemmer hva som skal vises, og til hvem.

Rent praktisk foregår overføringen ved at et webkamera er plassert slik at den viser den som forretter, de andre som holder minnetale, kisten og blomstene. De andre som er til stede under gravferden, blir ikke filmet.

— Jeg vet at dette ble praktisert da folk satt askefast i fjor. For dem som ikke nådde frem, var dette bedre enn ingenting, sier Liv Wergeland Sørbye ved Diakonhjemmets høyskole. Hun mener likevel en begravelse er et ritual hvor man bør være til stede for å dele felles sorg og minner om den avdøde, og at begravelser er den religiøse begivenhet som fremdeles blir sterkt markert i Norge, som i andre land.

— La ikke tekniske fremskritt få redusere en slik opplevelse for den enkelte sørgende, sier Wergeland Sørbye.

Hva mener du om begravelser på nett?

IKKE UETISK.