Tirsdag ble 30-åringen varetektsfengslet i fire nye uker, siktet for forsettlig drap. I fengslingsmøtet ba han om å bli løslatt, uten å bli hørt.

— Vi vurderer om vi skal anke kjennelsen, sier forsvarer Marius Wesenberg.

Forsvareren argumenterer med at hans klient handlet i nødverge.

Det var natt til 4. februar Foss ble stukket i hjel utenfor boligen til 30-åringen på Brattholmen på Sotra. Begge var påvirket av narkotika. Foss døde etter å ha blitt truffet av et knivstikk påført av 30-åringen. Kniven tilhørte den siktede drapssiktede nordsjøarbeideren.

- Prøver viser amfetamin

Han har i avhør forklart at Foss ringte og truet ham før han kom tilbake til boligen hans.

— Det er overveiende sannsynlig at avdøde var meget truende og kom tilbake for å ta siktede. Prøver viser at han var påvirket av amfetamin og metaamfetamin. Konsentrasjonen var av en slik art at svært få mennesker, om enn noen, er upåvirket. Han kom tilbake i rasende fart, gikk bestemt mot siktedes bopel, og det er på det rene at de snakket sammen i telefonen like i forkant, sier Marius Wesenberg, forsvarer for siktede.

Også tiltalte påvirket

Forsvareren ønsker ikke å gå inn på hva som ble sagt i telefonsamtalen, men han beskriver uenigheten mellom Foss og hans klient som bagatellmessig.

Den tiltalte 30-åringen var også påvirket av amfetamin. Han har forklart at han fryktet for sitt liv da Foss kom tilbake og tok derfor med seg kjøkkenkniven da han gikk utenfor boligen.

— Det var speilglatt og han falt. Han skled inn i avdøde, og det ble et basketak. Min klient opplevde så å bli stukket. Han fryktet for sitt liv, fikk hånd om kniven og stakk avdøde. Dessverre døde han som følge av dette. Prøver viser at det er funnet DNA-materiale fra avdøde på knivskaftet, sier Wesenberg.

Selve basketaket som endte med at Kai Albert Foss døde, skal ha vart i mellom et halvt og ett minutt. Wesenberg mener ikke at de øvrige vitnene svekker forklaringen hans klient har gitt om nødverge.

- Vil virke støtende

Nordhordland tingrett er av en annen oppfatning.

«I vitneforklaringen fremkommer intet om at siktede og avdøde har havnet i et basketak hvor siktede har blitt knivstukket og holdt fast bakfra, slik siktede har forklart», heter det i kjennelsen fra Nordhordland tingrett.

Retten mener det ut fra andre vitneforklaringer ikke kan «utledes at siktede har vært utsatt for noe rettsstridig angrep fra avdøde». Retten mener det vil virke støtende for allmenhetens rettsfølelse om 30-åringen løslates.

— Saken er ennå ikke ferdig etterforsket. Vi håper å få den sendt over statsadvokaten i løpet av de neste fire ukene, sier politiadvokat Eli Valheim.

FORSVARER: Marius Wesenberg er forsvarer til 30-åringen som er siktet for drap på Sotra i februar i år.
PER LINDBERG