Sørgående løp har vært stengt siden tunnelen raste sammen første juledag, men nå stenger vegvesenet også det nordgående løpet av hensyn til trafikksikkerheten.

Geologiske undersøkelser har vist at fjellkvaliteten og sprekkdannelsen gjør det nødvendig med mer sikringsarbeid.

Omkjøring ble skiltet fra klokken 18 fredag. Det er forsterket vedlikehold på omkjøringsveiene som skal ta unna E18-trafikken.

Statens vegvesen gikk fredag gjennom sikringsarbeidet som pågår og de siste geologiske undersøkelsene som er gjort. Vegvesenet slår fast at det må foretas mer sikring i begge tunnelløpene.