I dag fikk han første gang se den nye reguleringsplanen for den 10 mål store sjøtomten i Sandviken, og nå mener Lervik planen burde gå gjennom uten for store protester.

Varslet storm

— Da jeg så det forrige utkastet, forberedte jeg utbygger på storm, og fikk rett. Denne gangen kan det umulig bli mer enn en flau bris, sier Lervik.

I kveld var han med da utbygger presenterte planene for velforeningene i Sandviken.

Sandviksboder 1 AS har langt mer beskjedne ambisjoner for tomten denne gang. For det første skal alle bevaringsverdige hus på det gamle slaktehuset tas vare på. Slaktehuset stenges ikke lenger inne av en boligblokk mot sjøsiden. Innslaget av boliger er i samsvar med de forutsetningene som lå inne da utbyggerne vant den kommunale konkurransen om tomten.

Moderne uttrykk

— Den nye bebyggelsen skal ha et tidsriktig uttrykk og stå kontrast til slaktehuset. Men samtidig skal linjene i bygget følge den gamle sjøbodstrukturen. Slik blir slaktehusmiljøet rammet inn av sjøbodstruktur, sier arkitekt Torstein Skauge.

Han beskriver det nye bygget som åpent, moderne og utadvendt. Bakre del av de nye bygningene skal romme arbeidsplasser, den fremre delen 35 leiligheter.

— Næringsdelen er tre meter lavere enn «Skuten», boligdelen halvannen meter lavere, forteller Skauge.

Styreleder Magnus Helland sier selskapet jobber med å skaffe leietakere til de gamle verneverdige bygningene. Samtidig jobbes det med rehabilitering. Helland legger ikke skjul på at den blir en dyr fornøyelse.

Samarbeid om parkering

— Vi vil bli nødt til å subsidiere leien, men nå er vi opptatt av å komme ut av startgropen. Siktemålet er fortsatt å etablere et miljø av maritim rettet næringsvirksomhet, sier Helland.

Nybygget ligger trolig litt lengre frem i tid.

— Vi er nødt til å ha bindende leiekontrakter for en viss andel av nybygget, før vi tør å starte byggearbeidet, sier Helland som mener det kan ligge til rette for 300 arbeidsplasser på slaktehustomten.

Tore Lervik er opptatt av å få til et samarbeid med Sandviksboder 1 AS om parkering. Bedriftene og velforeningene i området ønsker et parkeringshus under Rothaugen.

— Vi stiller oss ikke avvisende til det, men forutsetningen er at Bergen Parkeringsselskap er med på planene. For oss kan det være god butikk å bli en del av et slikt anlegg, sier styreleder Magnus Helland.