Overgrepet skjedde i fjor sommer på loftet av asylmottaket.

Den da 39 år gamle ansatte tok med seg niåringen for å hente madrasser til familien hennes. Jenten har forklart politiet at mannen befølte henne både utenpå og under klærne under det 45 minutter lange oppholdet på loftet.

Mannen erkjente seg ikke skyldig da saken nylig var oppe for Nordhordland tingrett, men dommerne trodde på jentens forklaring. Dommerne dømte enstemmig mannen til fengsel i 90 dager.

Ble suspendert

9-åringen hadde bodd to år i Norge da overgrepet skjedde.

Mannen ble umiddelbart suspendert fra jobben etter hendelsen. Kort tid etterpå sluttet han.

– Han gikk med på å fratre i stillingen. Det ville være umulig for ham å komme tilbake. Jeg har aldri vært borti en lignende sak, og den var veldig beklagelig. De berørte fikk tett oppfølging av det lokale helsevesenet etter episoden, sier Hroar Espeland, daglig leder i selskapet som eier mottaket.

Mannen hadde vært ansatt ved mottaket i to år før overgrepet. Den daværende mottakslederen sier saken kom som en overraskelse på de ansatte.

Etter overgrepet ble niåringen og familien flyttet til et annet asylmottak.

– Vi forsøkte å skjerme henne og familien så mye som mulig. Saken er veldig trist. Vi får stole på at dommen er riktig og rettferdig, sier den tidligere mottakslederen.

– Ryddig håndtering

Retten skriver i sin vurdering at det er skjerpende at handlingen skjedde på et område som var hjemmet til den fornærmede.

Retten finner ingen formildende omstendigheter i saken og mener den tiltalte, som ansatt ved asylmottaket, var kjent med at mange av beboerne på et asylmottak har en bakgrunn som tilsier at de har særlig krav på trygge omgivelser.

Atle Berge, Regiondirektør i UDI Vest, sier saken er trist, men at asylmottaket håndterte saken ryddig og korrekt.

Avdekking av overgrep mot asylbarn er et prioritert område for direktoratet, ifølge Berge. I disse dager får alle ansatte ved asylmottak på Vestlandet tilbud om opplæring i å avdekke nylige og tidligere overgrep mot barna.

– Dette er en veldig sårbar gruppe. De ansatte skal lære å være observante overfor tegn som kan tyde på overgrep, og om hvordan de skal snakke med barna. Opplæringen skjer uavhengig av dommen fra tingretten, sier Berge.

I dag er det krav fra UDI om politiattest fra alle som skal arbeide ved mottak for asylsøkere.

40-åringen er i dag ikke ansatt ved noe asylmottak.