— Vi ønsker selvsagt ikke at det skal være slik, men hva skal vi gjøre? sier underdirektør Siri Fahlvik Pettersen.

Situasjonen var som mange ganger ellers. Fengslet var fullt, og i arresten på politikammeret satt det flere personer utover 24-timersregelen.

— Det er slått fast at det er tortur å ha noen sittende i arresten utover denne grensen. Da har vi to valg: Det ene er å løslate fanger, det andre er å utsette soningen, sier Fahlvik Pettersen.

Det siste skjer heldigvis ikke ofte, ifølge fengslet.

— Men for dem det gjelder er det selvsagt ikke gunstig. Ikke minst ofrene, som ofte kan være i familie med den domfelte.

Løsningen man oftest bruker er å løslate fanger før tiden. Justisminister Odd Einar Dørum innførte en tidagersrabatt tidligere i år for fanger som nærmet seg 2/3 soning.

— Dette har selvsagt en effekt, men ikke mer en kortsiktig, sier direktør Ketil Schreiner Evjen.

Statistikk som BT har hentet ut viser at 52 fanger har fått slik rabatt hittil i år. Fengslet har også blitt mer imøtekommende mot fanger som har passert 2/3 soningstid. 31 flere fanger slapp løs tidligere sammenliknet med samme periode i fjor.

I løpet av de tre siste årene har antallet varetektsdøgn økt med 3000 til 14.640. De 30 nye varetektsplassene i Bergen fengsel skaper også et problem på sikt. Et stort flertall av dem som havner i varetekt blir dømt og går over på soning.