I løpet av 11 måneder fra februar 2003 til mars 2004, fikk mannen nærmere 120.000 kroner for å studere medisin i Australia. Mannen hadde imidlertid sluttet å studere og var hjemme i Norge i perioden. Han brukte pengene til å leve for, men fikk problemer da Aetat ble klar over at han hadde sluttet å studere.

36-åringen fikk attføring etter at han fikk ryggproblemer da han studerte odontologi i Bergen på 90-tallet.

Bergen tingrett var ikke nådige mot mannen, og mente det var bevist at vinning var et av mo-tivene for bedrageriet. 36-åringen hadde skrevet under en erklæring om at han skulle informe-re Aetat dersom han avsluttet studiene. Han oppga at grunnen til at han ikke sa fra var at han opplevde det som belastende overfor Aetat å innrømme at han ikke hadde lyktes. Det eneste tingretten fant formildende var at det hadde tatt to og et halvt år før saken kom opp i retten.

Mannen ble dømt til 30 dager i fengsel og må betale tilbake hele beløpet. Han har allerede be-talt deler av det, men fremdeles gjenstår en regning på 81.538 som må betales innen to uker.