Læringssenteret har lagt ut karakterene for fjorårets avgangselever fra videregående skole. Der kan du sjekke karakterene på alle de videregående skolene i landet.

Forskjellene mellom elever med innvandringsbakgrunn og norsk bakgrunn jevnes ut, viser karakterstatistikken.

Tallene viser at gjennomsnittskarakterene i videregående opplæring i fjor var stabile i forhold til de siste årene.

— Gjennomsnittskarakterene for 2003 viser ingen store forandringer i forhold til de siste årene, verken når det gjelder standpunktkarakterene eller eksamenskarakterene, sier direktør Jostein Osnes ved Læringssenteret i en pressemelding.

Snittkarakterene ved eksamen både i norsk hovedmål og i norsk sidemål i VK2 er relativt stabile. Karakterene i matematikk og engelsk på grunnkurs varierer mer, men er likevel innenfor de normale karaktervariasjonene.

Forskjellene mellom elever med innvandringsbakgrunn og norsk bakgrunn viskes i stor grad ut for elever som satser på generell studiekompetanse.

Sentral sensur til generell studiekompetanse gjennomsnittskarakterer for elever 2000 2001 2002 2003
Norsk hovedmål VKII 3,3 3,2 3,2 3,2
Norsk sidemål VKII 3,1 3,1 3,1 3,1
Engelsk grunnkurs 3,5 3,4 3,5 3,3
Matematikk 1MX grunnkurs 3,7 3,8 3,4 3,6
Matematikk 1MY grunnkurs 3,3 2,7 2,2 2,6