Tilsammen lagret 40-åringen over 2000 stillbilder og nesten 200 videofilmer på pcen sin. Dette skjedde i løpet av en periode på et par år. Han skaffet barnepornografien ved å kjøpe seg tilgang til et spesielt nettsted.

Bedriftslederen sa seg skyldig etter tiltalen, men hevdet at antallet bilder var lavere enn det som var oppgitt. Retten valgte å ikke ta hensyn til dette.

Bergen tingrett lagt vekt på at det barnepornografiske materialet er omfattende. Det dreier seg om bilder og filmer med til dels grovt innhold som bedriftslederen har lastet ned over en lang periode.

I formildende retning trekker retten fram at er saken blitt gammel, uten at den tiltalte mannen kan lastes for dette.

Mannen må sone deler av straffen i fengselet. 90 dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år. 40-åringens datamaskiner blir inndratt.

I