— Statoil dobler tallet på konserntraineer i år, og har samtidig mål om at halvparten av dem skal være utenlandske. Selskapet reiser rundt til de beste universitetene i områdene der de har virksomhet, for eksempel Venezuela, opplyser Jens Ellingsson i den norske delen av konsulent- og analyseselskapet Universum Communication.

— Hydro hadde over 1600 søkere, fra 72 ulike land, til sine 30 traineestillinger. Det Norske Veritas har 17 traineer, fra 14 ulike land, sier Ellingsson.

En trainee er en fagutdannet person som tas inn ved en bedrift for videre opplæring. Ordningene har økt, både i popularitet og omfang de siste årene.

— Vi ser nå at selskapene etterspør internasjonal erfaring, også blant de norske traineene som rekrutteres. Og selve opplæringsprogrammene blir mer internasjonalt utformet, med fokus på globalisering og opphold i utlandet, sier Ellingsson.

Han mener at både studentene og næringslivet er blitt mer internasjonalt orientert de siste årene.

— Våre studentundersøkelser viser at langt flere bachelor- og mastergradsstudenter har lyst til å jobbe i utlandet i dag, enn bare for få år siden, sier Ellingsson til Bergens Tidende.