I forrige uke mottok Egil Heldal, som er disponent i Arna Textil på Nesttun, en faktura på 4914 kroner.

— Deres tilknytning til Bedriftsinformasjonen er opphørt 30.11.02 - etter Deres ønske, sto det på fakturaen.

Problemet er bare at Heldal aldri har hatt noe med Bedriftsinformasjonen å gjøre.

Regningen hadde fakturadato 9. desember, og betalingsfrist allerede 16. desember.

Heldal har ringt nummeret som er oppført på fakturaen, men der er det ingen som svarer.

Flyttet til utlandet

Bergens Tidende har snakket med personen nummeret er registrert på. Han kjenner verken til mobilnummeret eller selskapet Bedriftsinformasjonen, bortsett fra at han de siste dagene har fått oppringninger på en annen telefon fra både Haugesund og Kristiansand, fra bedrifter som har fått regninger de ikke skulle hatt.

Ifølge Telenor forekommer det at folk slipper å identifisere seg når de kjøper mobiltelefon med kontantkort, siden Telenor ikke er pålagt å kreve dette.

På adressen selskapet har oppført, får BT opplyst at selskapet leide kontor der et halvt års tid, men flyttet for et år siden.

Også selskapet som leide ut kontorer til Bedriftsinformasjonen har fått flere henvendelser de siste dagene om de uforklarlige regningene.

- Betaler ikke

Bedriftsinformasjonen er et enkeltmannsforetak, og eieren - en 29-åring - står i kredittvurderingsselskapet CreditInform oppført med adresse utvandret og ukjent. 29-åringen har ikke vært folkeregistrert i Norge de tre siste årene.

Selskapet er for øvrig registrert under navnet Bedriftinformasjonen, altså med en s mindre enn det fremkommer av fakturaen.

Eieren har en inkassosak på 14.000 kroner og en uteblivelsesdom fra Forliksrådet i Oslo på samvittigheten. Han var stevnet for Forliksrådet i fjor etter at han betalte 7000 kroner for lite i husleie til Oslo kommune Ungbo.

— Det finnes vel bedrifter som betaler de fakturaene de får, men jeg har i hvert fall ikke tenkt å betale denne, sier Egil Heldal, som ønsker å advare andre mot de falske fakturaene.

BT er ikke kommet i kontakt med eieren av Bedriftinformasjonen.