Sammenlignet med karakterene fra januar, bedret elevene i Ny giv de endelige snittkarakterene med syv prosent. Gjennomsnittet for resten av elevene var fem prosent.

— Ny giv har vært et veldig positivt tiltak. Vi opplever at relativt enkle grep har gitt gode resultater. Jeg har tro på den måten å jobbe på. Vi har opplevd veldig engasjerte elever som er glade for at de har fått være med, sier kommunaldirektør for barnehage og skole, Anne Marit Presterud.

Var forberedt

Forrige uke skrev BT om en undersøkelse fra Nova som viste at elever i Ny giv hadde bedret karakterene mindre enn elever med tilsvarende karakterer som ikke var med. Presterud tror det var en fordel for Bergen at kommunen hadde et lite forsprang i forberedelsene.

— Her i Bergen hadde vi allerede satt i gang et prosjekt sammen med Hordaland fylkeskommune som het Fleire fullførar. Hovedmålsetningen var den samme som i Ny giv. Dermed hadde vi både prosjektleder og styringsgruppe på plass, og var i gang med planleggingen da statens satsning kom, forteller hun.

Åtte kommuner var med i Bergen i fjor.

— Vi greide å følge dem ganske tett opp, både den enkelte skole, lærerne og elevene, sier kommunaldirektøren.

Alle skal med

Fra neste år skal alle ungdomsskolene i Bergen inkluderes.

— Vi har samlet alle skolelederne, og har hatt opplæring av alle lærerne. Hele ledelsen i kommunen har vært med på å motivere skolene, sier Presterud.

Ny giv gjelder fra siste halv del av 10. trinn. Både stortingspolitiker Henning Warloe og KS mener denne type intensivundervisning burde ha vært gitt tidligere.

— Tankegangen bak Ny giv burde gjennomsyret hele ungdomstrinnet, sier Warloe.

Vil ikke begynne før

Kommunaldirektøren tror ikke det er lurt å begynne med Ny giv tidligere.

— Dette er ikke et prosjekt for å få best mulig karakterer fra grunnskolen. Målet er at flere skal fullføre videregående skole. En del mener det er greit at man begynner så sent. Det er såpass intensivt, og skal også videreføres i videregående skole, sier hun.

Statssekretær Lisbeth Rugland understreker at Ny giv er tenkt som et prosjekt som skal lette overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.

— Vi ønsker ikke permanent inndeling av elevene i grupper, men at de skal få muligheten til å få oppbacking mot slutten av tiende trinn, slik at overgangen til videregående skole blir bedre, sier Rugtvedt.