— Ledelsen ved vår skole lytter til elevene og er opptatt av hva vi tenker. Det betyr mye for å utvikle skolen, sier Mohammed Abid i samtale med Bergens Tidende. Han tror på samarbeid mellom elever, lærere og ledelsen ved Slåtthaug videregående skole og ser at det utvikler skolen til det bedre.

En ressurs

Mohammed Abid kom til Norge fra Bagdad i Irak som 11-åring. I dag, 19 år gammel, opplever han Norge som sitt andre hjemland og snakker godt norsk.

Han er en ressurs ikke bare for skolen, men også for andre miljøer. I sommer deltok han som leder for ungdommer fra Bergen som reiste til Sverige på idéutveksling i regi av Bergen Internasjonale kultursenter. Like før skolen begynte, var han leder for en tur i regi av Norsk Folkehjelp.

— Hvordan har du opplevd arbeidet i Elevrådet?

— Det har vært stimulerende og ganske interessant, sier Mohammed Abid. Han mener det gir elever mye god erfaring å arbeide i elevrådet. Selv har han opplevd det fint å få medelevenes støtte og tillit. Dette skoleåret vil han tre av som leder for å kunne konsentrere seg mer om skolearbeidet.

Elevene ved Slåtthaug videregående skole hadde i flere år ikke deltatt i Operasjon Dagsverk. Siste skoleår var elevene med og det ble også arrangert internasjonal uke ved skolen. Elevrådet har og jobbet frem rusfri dag, dans, basketballkurver som kommer i høst, ekstra fritid og musikktilbud i friminuttene.

Trivsel motiverer til å lære

-Det er viktig at skolen blir et trivelig sted å være. Da motiveres elevene bedre til å lære, mener Mohammed Abid. Elevrådet har lagt stor vekt på skolering og på å dele erfaringer med andre.

— Hvordan opplever du at du som innvandrer velges til leder for elevrådet?

— Det at de velger meg, motiverer til innsats. Jeg tror dette kan gi et mer positivt bilde av oss som kommer fra andre land. Vi har mye å gi.

Flere kan få tillit, tror Mohammed Abid. Han opplever at flere innvandrere tar kontakt med ham når det er saker de trenger hjelp i.

Mohammed Abid er en av våre nye landsmenn som alt er blitt en ressurs i flere miljøer. Som leder for elevrådet ved Slåtthaug videregående skole har han vært med på å skape bedre miljø.