Bergen kommune fikk cirka 7 millioner kroner i første tildeling i vår.

— Vi er svært glad på vegne av barnehagesektoren, sier oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit.

— Dette betyr at vår felles innsats i møter med statsråden, departementet og fylkesmannens folk har ført til at vi har fått kompensasjon for en del forhold som det ikke ble tatt hensyn til ved første tildeling, sier Tveit.

— Skjønnsmidlene for 2004 er et statlig øremerket tilskudd til kommunene og skal brukes til drift av barnehager. Skjønnsmidlene skal bidra til å kompensere for kommunens netto merutgifter knyttet til innføring av maksimalpris, plikten til økonomisk likeverdig behandling og drift av nye barnehageplasser.