MARIT BEATE KASIN

Det er Senter for Krisepsykologi i Bergen og Senter mot Incest og Seksuelle overgrep i Hordaland (SMIH) som har startet det nye prosjektet for å hjelpe ofrene etter misbruk.

Prosjektet, som kalles Gruppesamtaler for Barn og Unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep, startet i oktober og viser positive resultater, ifølge initiativtakerne.

Oppfølging og terapi

— Vi tilbyr god oppfølging og terapi sammen med andre unge i liknende situasjoner. Det er også en egen voksengruppe for de foresatte som trenger hjelp og veiledning, sier Bente Bartz-Johannessen, daglig leder ved SMIH. Tilbakemeldingene fra brukerne har vært svært positive.

Hun er skuffet over responsen blant de ulike institusjonene de har henvendt seg til med tilbudet.

— Vi har kontaktet flere institusjoner for å fange opp unge som har behov for en slik behandling, men responsen har vært lav, sier Johannessen.

Sammen om det vonde

Prosjektet er godt i gang, og det er seks jenter som benytter seg av tilbudet. Brukerne treffes åtte ganger. Det viktigste er å prate om sine erfaringer og samtidig lytte til de andre som har vært igjennom liknende ting.

— Det er mange som har savnet noen å snakke med og som aldri før har fortalt hva de har vært utsatt for, sier Bente Holmedal, førskolelære og konsulent ved SMIH.

— Målet er å hjelpe barn og unge med å bearbeide opplevelser og vonde følelser som de bærer på etter seksuelle overgrep. Barna vil få verktøy til å mestre opplevelsen og ta tilbake kontrollen over sine liv, sier Holmedal.

Mannlig terapeut ok

Barnepsykolog Magne Raundalen er leder av samtalegruppen. Han var skeptisk til å påta seg ansvaret i starten.

— Alle jentene er utsatt for misbruk av menn, derfor var jeg nølende til å starte gruppen med en mannlig terapeut, sier Raundalen. Men gruppen har fungert veldig godt, og oppslutningen har vært god på de fem første kveldene.

Raundalen sier at så mange som en av fem jenter kan ha opplevd overgrep eller forsøk på dette. Mørketallene kan med andre ord være høye, og mange oppsøker ikke hjelp.