Hordaland fylkeskommune er for tiden i gang med å etablere selskapet som fra nyttår skal overta mye av ansvaret for drift og utvikling av kollektivtilbudet på sjø og land i Hordaland.

Selskapets navn og logo – Skyss – som etter hvert vil pryde busser, ferger og hurtigbåter i Hordaland, ble presentert i en høytidelig seremoni i Bergen i går. Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg sto for presentasjonen.

Til Bergens Tidende sier Selsvold Nyborg at etableringen av selskapet er den største forvaltningsreformen i kollektivtrafikken i fylket noensinne.

Skyss på alle busser og båter

– All ruteproduksjon på land og sjø i hele fylket skal ut på anbud. For å håndtere disse krevende oppgavene, er vi i gang med å bygge opp et helt nytt administrasjonsselskap som får navnet Skyss. Selskapet skal utvikle og drifte tunge oppgaver i forbindelse med konkurranseutsetting og drift av kollek-tivtrafikken i fylket vårt. I tillegg skal Skyss ha ansvaret for markedsplanlegging og markedsføring. En så stor og tung samfunnsoppgave som kollektivtrafikken skal være synlig. Det skal trykkes et felles rutehefte for hele fylket. Hvor enn man i fremtiden reiser i fylket, vil man møte navnet på alle busser, ferger og hurtigbåter uansett hvilket operatørselskap som har vunnet anbudskonkurransen på den enkelte rei-sestrekning, sier hun.

– Bedre tilbud og pris

– Hva betyr alt dette for publikum?

– Siktemålet er å få til et bedre kollektivtilbud til en gunstig pris for hordalendingene. Samtidig som vi etablerer Skyss, må vi sørge for bedre veier og bedre fremkommelighet på veiene. Når vi har fått det til, har vi tro på at vi når målet vi har satt oss. Det er at 75 prosent av hordalendingene bruker kollektive transportmidler, slik tilfellet er i Oslo, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg.

Hun forteller at det ikke skal opprettes nye arbeidsplasser i forbindelse med omleggingen. De 20 personene som skal jobbe i Skyss, blir overført fra stillinger der de jobber med tilsvarende oppgaver i fylkeskommunen i dag.

GODE BUSSER: Tre stolte fylkespolitikere med det nye varemerket Skyss som i fremtiden skal pryde busser og båter i kollektivtrafikk i Hordaland: Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg, KrF, fylkesvaraordfører Tom-Christer Nilsen, H, og leder for samferdselsutvalget Gustav Bahus, FrP.
Arne Nilsen