Den 16,3 km lange tunnelen i Sveits ble evaluert i 1999, og fikk nest beste karakter. Den 24,5 km lange tunnelen i Lærdal gjennomgikk samme test i mai i år, og fikk da nest dårligste karakter.

— Selv om kriteriene for testen er de samme, er det en svakhet at undersøkelsen ikke har tatt hensyn til trafikkgrunnlaget, sier informasjonssjef Egil Otter i Norges Automobil-Forbund (NAF).

I snitt kjører 18.360 biler gjennom alpetunnelen hver dag, og hvert femte kjøretøy er tungtransport. I tunnelen i Sogn passerer under 1000 biler i døgnet.

Uavhengige eksperter

ADAC, som er NAFs tyske søsterorganisasjon, har de siste årene gjennomført slike tester av en rekke europeiske tunneler.

Tunnelene blir undersøkt av uavhengige eksperter, og de deler ut karakter fra en femtrinns skala: Fra toppkarakteren "svært bra", til "bra", "tilstrekkelig", "betenkelig" og "mangelfull".

For Lærdalstunnelen begrunnet ekspertene karakteren "betenkelig" blant annet ut ifra følgende forhold:

 • Veidekket er i asfalt, som er brennbart, i stedet for betong.
 • Det finnes ingen restriksjoner for farlig gods.
 • Fluktveiene er mangelfulle.
 • Tunnelen mangler automatisk brannalarm og overrislingsanlegg.

- Sjanseløse

— All verdens sikkerhetstiltak vil likevel ikke kunne forhindre det som skjedde i Gotthard-tunnelen. Man er sjanseløs når to lastebiler frontkolliderer. Når det i tillegg begynner å brenne, må man uansett bare vente utenfor til området har kjølt seg ned, sier informasjonssjef Otter til Bergens Tidende, og trekker parallellene til Mont Blanc-ulykken i 1999.

Den gang måtte redningsmannskapene vente i 50 timer før de kunne ta seg inn til selve ulykkesstedet. 42 mennesker mistet livet i tunnelen.

Radikale sikkerhetstiltak

Mont Blanc-tunnelen skal åpnes for trafikk innen utgangen av året, etter å ha blitt pusset opp for 300 millioner euro (2,4 milliarder norske kroner). Til sammenligningen kostet den lange Lærdalstunnelen 1 milliard.

— Det er iverksatt radikale sikkerhetstiltak før Mont Blanc-tunnelen får åpne. Blant annet skal minimumsavstanden mellom kjøretøyene være 150 meter, forteller Otter.

Tunnelen er også utstyrt med en brannstasjon i hver ende, i tillegg til en stasjon i midten.

Fakta:

Gotthard-tunnelen:

 • 16,3 km lang
 • Har ett løp med trafikk i begge retninger
 • Bygget i 1980
 • 18.630 biler pr. døgn
 • Gjennomsnittlig 44 ulykker i året

Lærdalstunnelen:

 • Verdens lengste tunnel, 24,5 km lang
 • Har ett løp med trafikk i begge retninger
 • Påbegynt i 1995, åpnet 27. november 2000
 • Ca. 1000 biler i døgnet
 • Første tunnel som er utstyrt med renseanlegg for å fjerne støv og nitrogendioksid
80 FORTSATT SAVNET: 80 personer er fortsatt savnet, etter ulykken i St. Gottard-tunnelen i Sveits.
Foto: Reuters/Scanpix