Eldreombudet i Bergen vil trolig forsvinne. Den endelige avgjørelsen tas i bystyret 18. mars.

Etter forslag fra byrådet har bystyret ved hjelp av flertallspartienes stemmer allerede vedtatt en besparelse på én million kroner i året for de tre ombudene i Bergen: byombudet, barneombudet og eldreombudet.

600.000 til tre ombud

I dag får disse tre ombudene 1,6 millioner kroner. Med kun 600.000 kroner igjen i potten er det ikke penger til å ansette mer en ett ombud. Det betyr at den samlede hjelp og veiledning som ombudene gir til gamle og unge innbyggere i Bergen blir redusert. En viktig del av eldreombudets jobb er nemlig å hjelpe eldre med å skrive klager.

Bjørn-Frode Schjelderup fra Høyre reagerer kraftig på dette.

— Dette henger ikke sammen. Det er dobbeltmoral, sier han til Bergens Tidende.

Schjelderup er Høyres fraksjonsleder i komitéen for helse og sosial i Bergen.

Samtidig med at eldreombudet er truet vil finansbyråd Trond Tystad gripe inn overfor Bergen Parkeringsselskap. Schjelderup synes det er utmerket at byrådet vil opprette et uavhengig klageorgan for bilister som mener at de urettmessig har fått parkeringsbot.

- Tankekors

Men Schjelderup mener det er et tankekors at friske, oppegående bilister skal få eget klageorgan, mens syke og gamle skal miste sitt sted å henvende seg når de har problemer.

— Høyre vil ikke stemme for å legge ned eldreombudet. Det er viktig å ta vare på interessene til de svakeste i samfunnet, sier Bjørn-Frode Schjelderup.

Finansbyråd Trond Tystad mener at det ikke går an å sammenlikne et nytt klageorgan for bilister med eldreombudet.

— Eldreombudet er ikke noe klageorgan. Ønsker eldre å klage, er det godt utbygde uavhengige klageordninger for helse- og sosialvesenet, sier han.

- Enormt behov

Ifølge eldreombud Else-Kristin Foss Vikenes kommer det mange henvendelser til kontoret hennes hver eneste dag.

— Det er tydelig at de eldre har et stort behov for en uavhengig instans å henvende seg til. De spør meg om hvor de skal henvende seg hvis eldreombudet blir nedlagt, sier Foss Vikenes til Bergens Tidende.

Partiene Ap, KrF, V og Sp ønsker å samordne dagens tre ombud til ett byombud. Dette byombudet skal disponere saksbehandlere for fagfeltene eldre og unge. Men de samme partiene har ikke sørget for å bevilge nok penger til dette. Det får de muligheten til å gjøre noe med i bystyremøtet 18. mars.