— De blir trent i samme forflytningsteknikk som man benytter i helsevesenet.

Det forteller Dag Bunes, daglig leder i Medema Easy Travel. Selskapet har siden 1998 hatt ansvar for å hjelpe alle funksjonshemmede passasjerer på Gardermoen. Da opprettet man en egen assistansetjeneste for å gi hjelpetrengende et bedre tilbud på flyplassen.

— Litt forenklet pleier jeg å si at mens flyselskapene tenker passasjerer, tenker vi mennesker. Alle som arbeider i assistansetjenesten har fått den nødvendige opplæring. Etter min mening kan man ikke gjøre slike skikkelig oppdrag hvis de kommer i tillegg til alt annet, sier Bunes.

Senere i år kan alle norske flyplasser bli pålagt å gi funksjonshemmede bedre oppfølging. Det sørger EU for. Den første antidiskrimineringsloven som kun gjelder funksjonshemmede er allerede trådt i kraft i Europa.

Rudolph Brynn, seniorrådgiver i nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne, har lenge etterlyst en slik lov.

— Det har vært en rekke tilfeller av grov diskriminering av funksjonshemmede på flyplasser i Europa, sier Brynn.

Han viser til eksempler hvor flyselskaper har forlangt betaling for å hjelpe passasjerer. Det nye reglementet slår fast at ingen har lov å kreve betaling for assistanse til funksjonshemmede. Flyplassene har ansvaret for å gi den nødvendige assistansen. I dag ligger ansvaret på flyselskapene.