Derfor foreslår byrådet å sette av 400.000 kroner til å opprette en nye stilling neste år. Med det økes kapasiteten på gjeldsrådgivningstjenesten med 50 prosent.