Etter at blant andre Bergens Tidende satte søkelys på de uverdige forholdene ved mange av hospitsene i Bergen, har kommunen nå inngått kvalitetsavtaler med en rekke private utleiere.

Resultatet er nær tre hundre rom på totalt tolv godkjente hospits rundt om i byen. Det er disse sosialkontorene skal kontakte heretter, når klienter er i en akuttsituasjon.

Målet med avtalene er bedre kvalitet på tjenestene, både for brukerne og bomiljøet. Dessuten en minimumsstandard for det midlertidige botilbudet, både når det gjelder standard, hygiene, forretningsdrift og tilsyn.

Byråd Helen Nordeide Fløisand har allerede fått positive reaksjoner fra bostedsløse.

— Jeg har snakket med flere som er veldig fornøyde, sier hun til BT.

— Dessuten er de som leier ut svært entusiastiske og sosialt innstilt, og det er veldig bra. Vi har bruk for alle gode krefter som kan gjøre en innsats.

Tretten private utleiere som søkte om avtale med kommunen, fikk avslag.

— Med denne kvalitetssikringen unngår vi bruk av tilfeldige hospitser av varierende kvalitet og pris, sier Nordeide Fløisand.