Det er kulturbyråd Henning Warloes oppfatning etter at Terje Ohnstad (Ap) stilte spørsmål om museets økonomiske situasjon på bakgrunn av et kutt i kommunens bevilgningen på 300.000 kroner.

Ohnstad hevdet det ville føre til at staten og fylkeskommunen kuttet sine bevilgninger, noe som ville gi byrådet 1,5 millioner kroner mindre å rutte med i år.

— Byrådet kan ikke se at det er grunn til å hevde at staten og fylket kan redusere sine tilskudd når kommunen gjøre.

Statens bevilgning er den samme og fra fylkeskommunen kommer det ingen kuttforslag. Da står vi igjen med et kutt på 300.000 kroner som utgjør i underkant av åtte prosent at de offentlige tilskuddene til museet. Dette er vanskelig for museet, men ikke verre enn det andre kulturinstitusjoner utsettes for.