Årdal får behalde forskning og utvikling innan elektrolysen, men ein del av forskningsfunksjonane blir likevel flytta frå Årdal til Porsgrunn.

Kjemiskleiar Odd Semstrøm seier til Sogn Avis at forslaget frå Hydro ikkje ser ut til å bli så dramatisk for Årdal som han hadde frykta.