"Bedre bymiljø i Håkonsgaten" står det på fargerike plakater i krysset Håkonsgaten/Vestre Torggate, midt i sentrum. Kommunens folk legger skiferfortau og brostein til glede for byens innbyggere.

Men man kan spørre seg om innbyggerne i det hele tatt fortjener innsatsen og millionene. I hvert fall har dette vært synet utenfor et splitter nytt leilighetsbygg i kvartalet helt siden mandag: Poser med illeluktende matavfall, papir som har gått i oppløsning i regnet og annet boss. Dumpet rett ved siden av to bosspann som forøvrig sperrer store deler av fortauet.

Det nye boligbygget har et moderne bossug-system, så vi skal ikke anklage noen av beboerne for å stå bak griseriet. Men kanskje noen kunne ta litt ansvar?

Det hadde i så fall vært første skritt på vei mot noe som lignet et bymiljø.

BYSLAURER: Til den som føler seg truffet: Poenget med bosspann er ikke at man skal gjemme bosset sitt bak dem. Og et fortau er offentlig eiendom, ikke privat avfallsplass. Slik har det sett ut i Vestre Torggate siden mandag.