JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.no Opprinnelig hadde man håpet at kollektivprogrammet for Sandsli/Kokstad kunne iverksettes fullt ut fra 1. april etter at de nødvendige pengene var sikret gjennom de ekstra 20 millionene til kollektivtrafikken i Bergens-området.— Vi trenger nok dette halve året til planlegging, sier divisjonssjef for rutetrafikk i Gaia, Idar Sylta, til Bergens Tidende, og det samme sier viseadministrerende direktør Frank Aadland i HSD Buss. 13,5 millioner kroner - Men fra midten av august skal vi da kunne få fullt utbytte av de 13,5 millioner kronene som storsatsingen med buss til Sandsli/Kokstad skulle koste. Det startet beskjedent i fjor med bare 4 millioner fra Hordaland fylke, men nå kommer 6,75 statlige og 2,75 kommunale millioner i tillegg.Når det gjelder den store markedsundersøkelsen som Gaia har fått gjennomført, er det altfor tidlig å si om det får følger for ruteopplegget, sier Idar Sylta. Noe av det man har merket seg i Gaia, er at andelen passasjerer på de gjennomgående rutene ikke er større enn 9 prosent, mens hele 70 prosent av reisene er til og fra sentrum.De gjennomgående rutene er for eks. Åsane-Sørås, Åsane-Helldal, Varden-Lægdene, Gravdal-Nipedel og Flaktveit-Oasen.I Gaia spør man seg nå om omfanget av de gjennomgående rutene står i forhold til trafikkgrunnlaget, men Idar Sylta forsikrer at man ennå ikke er i nærheten av å trekke noen konklusjoner. Uansett ser det ut til at linje 50, som går via Haukeland sykehus, er en suksess, mens Gaia allerede i fjor høst måtte ut å justere på opplegget for 20-linjene mellom Åsane og Fana. Tilbake til linje 1? En løsning som ganske sikkert blir vurdert, er å korte inn noen linjer i begge ender. Da kan Gaia kanskje komme tilbake til noe som likner Sporveiens tidligere flaggskip, nemlig linje 1 mellom Lønborg og Minde.