Meglerselskapet kjente imidlertid ikke til meglerassistentens dom og bakgrunn før magasinet Memo konfronterte dem med det. Den bedrageridømte var blitt anbefalt av en annen i Notar og fikk dermed prøve seg som trainee i selskapet.

— Han var sykemeldt over halvparten av de tre månedene han var hos oss nå er vi bare lettet over at han ikke jobber her lenger, sier daglig leder ved Notars kontor på Sotra, Anders Sagenes, til magasinet.

Men etter selv å ha sagt opp i Notar fikk han ny jobb hos Privatmegleren som nå skal etablere seg i Bergen. Heller ikke de hadde sjekket opp hans bakgrunn og kjente til dommen.

Bedrageri som levebrød

I dommen heter det at bedrageriene er planlagte og profesjonelt utført. «Tiltalte har kynisk utnyttet bedrifter og privatpersoner for å skaffe seg egen vinning.... Det fremstår også som tiltalte har gjort bedrageri til levebrød», heter det blant annet i dommen.

Etter at Memo også tok kontakt med Privatmegleren, opplyser Asbjørn Myrstøl som ansatte han der, at den bedrageridømte allerede er ute av selskapet. Og det før de har åpnet. Han fikk en månedslønn for tort og svie.

Hønsegjødsel som aksjer

Den oppsagte megleren opprettet flere selskaper som blant annet bestilte mobiltelefoner, hvitevarer, datautstyr og plasma-tv-er som det ikke ble betalt for. Noe spesielt var det at alle hans selskaper synes å være oppført med den samme aksjekapitalen, nemlig organisk hønsegjødsel verdsatt til 310.000 kroner.

Hans forsvarer John Christian Elden opplyser at han har anket dommen på grunnlag av skyldspørsmålet.

-Vi mener straffen er altfor streng. Retten har tatt utgangspunkt i varenes verdi, og det må være feil siden dette dreide seg om å leie. Altså bør leiekostnadene legges til grunn for utmåling av straff, sier Elden til Memo.

Rett fra gaten

Direktør Finn Tveter i Norges Eiendomsmeglerforbund mener at bransjens største problem er at så mange i bransjen er uten utdanning. Han mener at bransjen bør ha ett års utdanning som minstekrav. I dag finnes 1500 statsautoriserte eiendomsmeglere. Men like mange har ingen relevant utdanning i det hele tatt, opplyser Tveter.