Det er Indremisjonen og bibelskolene som vil finne hvilket forhold nordmenn flest har til bedehus og bedehusbevegelsen. I løpet av de neste 14 dagene vil vel 1000 nordmenn bli oppringt og spurt om de noen gang har vært på et på et møte på bedehuset og hvilken tillit de har til bedehusbevegelsen.

Første gang

— Det er første gang i historien vi gjennomfører en slik undersøkelse, sier Trond Fr. Johansen, rådgiver for Indremisjonen i Sogn og Fjordane og faglig ansvarlig for undersøkelsen.

— For et par generasjoner siden, hadde «hele» Norge et forhold til bedehus og bedehusbevegelsen. Slik er det ikke i dag. Vi ønsker å vite litt mer om hva som skal til for å gi bevegelsen en ny giv. Derfor har vi satt i gang denne omdømmeundersøkelsen, sier han. Det er en prosjektgruppe ved Bildøy Bibelskole som skal være med å analysere resultatet av meningsmålingen, sier Johansen.

Kommer bok

Undersøkelsen er et ledd i et strategiarbeid som Indremisjonsforbundet har satt i gang.

Resultatet av undersøkelsen skal presenteres på en bedehuskonferanse i Bergen i mars. Da kommer det også en bok. Flere kjendiser, blant dem kirkeminister Rigmor Aasrud, vil i boken fortelle om sitt forhold til bedehusbevegelsen.