MARGARET STAKKESTAD

Befolkningen skylder på sykehusdirektøren i Odda som de mener ikke gjør nok for å rekruttere nytt personell.

I juni 2001 bestemte Hordaland fylke at Utne har krav på ambulanse. Den skal være disponibel til transportbruk, og til akutte tilfeller dersom det er nødvendig. Men Utne er med jevne mellomrom uten sykebil. Fire personer opererer i 60 prosent stilling, og når en av disse blir syk eller av andre grunner ikke kan jobbe, så står ambulansen stille. Problemet begynte først å melde seg når det ble utlyst sommervikariater i år, og ingen søkte.

— Vi har ikke hatt noen kompetente søkere. Det finnes heller ikke vikarer som kan steppe inn på kort varsel dersom det trengs, sier Synnøve Vintertun, sykehusdirektør i Odda.

— Det er sykehusdirektørens ansvar å gjøre stillingen mer attraktiv slik at noen faktisk vil ha den, sier Reidun Rasmussen Mjør fra Utne Grannalag. Hun er usikker på hvor helhjertet Helse Fonna har gått inn for å få nyrekruttering.

Sykehusdirektøren forstår at folk i Utne reagerer, men påpeker at økonomien ikke tillater å gjøre store endringer.

— Vi slår oss ikke til ro med situasjonen, men vi har hovedstasjoner i Jondal, Odda og Eidfjord som skal kunne ivareta behovet, sier sykehusdirektøren.

— Det går ikke an å si. Når vi trenger akutt hjelp i Utne så skal vi ha en ambulanse her istedenfor å måtte vente 40 minutter på hjelp fra Jondal eller Odda, sier Mjør Rasmussen. Organiseringen av ambulansetjenesten skal evalueres i Helse Fonna i nær fremtid.