MARGUNN REE MICHELSEN margunn.michelsen@bt.no

– Vi er ikke ute etter å få fjernet de narkomane fra Nygårdsparken. Men vi ønsker en renere park der alle kan være trygge – både barn, voksne og eldre, sier Erling Gjerken (58).

Han er leder i Møhlenpris velforening som har tatt initiativet til det åpne møtet.

I dag flyter det med sprøyter, skitt og lort i parken, og foreldrene i området kvier seg for å sende ungene dit i redsel for at de skal bli smittet.

Salg av stoff og setting av sprøyter foregår åpenlyst. Det fører til at også mange voksne og eldre er utrygge for å gå gjennom parken, mener Gjerken.

– Jeg har ikke hørt om at noen er blitt antastet, men folk må få være her uten frykt, sier Gjerken.

– Vi ønsker ingen konflikt med dagens brukere av parken. De narkomane er en ressurssvak gruppe som trenger en annen behandling enn bare å oppholde seg i parken. Vi er ikke ute etter dem, men ønsker å klarlegge hva som kan gjøres, og hvem som kan gjøre det.

Møtet onsdag er åpent for alle, men spesielt inviterte er bydelsutvalget, politiet, Straxhuset, Grønn avdeling, Oppsøkende avdeling og boligmyndighetene. Likeledes Bergensklinikkene, foreldrearbeidsutvalget, Sportsklubben Djerv, menighetsrådet, Rosetårnets barnehage og velforeningene på Nygårdshøyden og Sydnes.

– De seinere årene har narko-miljøet spredd seg til boligområdene i nærheten, og vi lurer på om det er ute av kontroll. Vi har ingen oppskrift på hva som bør gjøres, men ønsker oss en bred diskusjon, sier Erling Gjerken.