Arvid Taule er bekymret etter møtet mellom forsikringsselskaper og beboere i går formiddag. Han bodde i Hatlestad terrasse 97, på toppen av Hatlestad terrasse, og eier deler av tomten jordmassene raste ut fra.

— Kommunen sier at grunneierne er ansvarlige for eventuell sikring av området, og at vi som grunneiere kan bli nødt til å ta regningen dersom det kommer et pålegg om rassikring. Vi er vettskremte av tanken på å måtte betale for dette, forteller han.

Naturskadeloven sier nemlig at grunneier kan bli holdt økonomisk ansvarlig for rassikring.

Flere av beboerne er medeiere i området ved Hatlestad terrasse. Familien Taule eier selv vel 1,2 mål rundt huset. Beboerne i de 16 evakuerte husene i Hatlestad terrasse eier sammen et område ovenfor rasstedet. Det er også en rekke andre grunneiere i området.

Ber kommunen ta ansvaret

— Vi mener det er kommunen som eventuelt må hjelpe oss. Det er de som har gitt byggetillatelse i dette området. At de så kan komme med pålegg om at vi må betale for rassikring, er helt urimelig, sier Taule.

Rassikring av området ved Hatlestad terrasse faller utenfor forsikringsselskapenes ansvarsområde.

— Forsikringen dekker skader på hus, men verdiforringelse dekkes ikke. Ikke det følelsesmessige heller, sukker Taule.

Geologer er i gang med å kartlegge faren for nye ras i området, og behovet for eventuell rassikring.

Spørsmålet er om Statens Naturskadefond vil ta noe av regningen for rassikring i området.

— Kommunen kan gi pålegg om sikring mot ras i fremtiden. Det vil alltid være et grensesnitt mellom hva forsikringsselskapene må ta, og hva grunneierne selv må betale, sier lensmann i Fana Norvald Visnes.

Vil ikke fordele ansvar

Slik han tolker loven, kan kommunen kreve refusjon fra grunneierne ved rassikring av området. Han er usikker på om Statens Naturskadefond vil kunne tilby erstatning i dette tilfellet.

Informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune sier at han forstår beboernes frykt.

— Men vi er opptatt av å sikre området og finne ut hva som skjedde før vi begynner å snakke om fordelingen av ansvar. Det er minst fire parter i denne saken: Grunneiere, naturskadefondet, kommunen og forsikringsselskapene, sier han.

Rastad vil ikke spekulere i om kommunen vil gå inn og dekke kostnadene til rassikring.

— På generelt grunnlag har grunneierne ansvaret, men dette er veldig vanskelig jus. Denne saken følges med stor interesse, og vil ha stor betydning for både kommuner og forsikringsselskap, sier Rastad.

REGNINGEN: Beboere frykter at de må ta regningen for rassikring i Hatlastad Terrasse.