Klokken 13 samlet de evakuerte beboerne i Odda seg til folkemøte. Her fikk enkelte av dem beskjed om at de får lov til å returnere til boligene sine.

— Området på Hjøllo vurderer vi som trygt, slik at vianbefaler at beboerne kan flytte tilbake dit. Elven har gått en god del nedsiden i går, sier geolog Jomar Bergheim fra NVE.

— Vi ser at i foten av den store sandbakken som har rast ut, erdet en del stor stein som hjelper til og skjermer den sandavsetningen. Dette er ett av stedene vi skal sette i gang krisetiltak for å fyllepå mer stein og grave i elvebunnen for å lede vannet ut fra skrenten. Slik vil vi skjerme mot videre erosjon. Det settes i gang i løpet av fredag, forklarer Bergheim.

Mangler vei

Ifølge teknisk sjef Jostein Eitrheim i Odda kommune pågår det arbeid for å få på plass en midlertidig løsning slik at broen over til Hjøllo kan brukes.

— Det er usikkert når det vil være på plass, sier han.

Strømmen er allerede tilbake på Hjøllo, og kommunen håper å ha vann i kranene fredag.

Kommunelege Steinar Jacobsen oppfordrer beboerne til å vurdere om de er i stand til å flytte hjem til det foreløpig veiløse området.

— For folk som har en helsetilstand som gjør at de kan få behovfor hurtig hjelp, er det ikke tilrådelig å flytte tilbake før det er kommet veitil Hjøllo, sier han.

Må undersøke mer

På vestsiden av elven må en grundigere befaring til senere torsdag.

— Der har vi ikke full oversikt overhver enkelt av husene ennå, sier Bergheim.

Lensmann Terje Kvalvik sier politiet vil følge anbefalingen fra NVE om å la beboerne på Hjøllo komme hjem.

— Det er politiet som har siste ord når det gjelder evakuering. Nårvi nå har fått denne vurdering fra NVE, sier vi som så at Hjøllo er greit, sier han.

I tillegg får enkelte av beboerne i Opovegen ta seg inn i husene sine og hente eiendeler.

— Tilbakeflytting i Opovegen kan skje senere i dag. Da blir det sendtmelding om det senere, sier lensmannen.

Politivakt i helgen

Politiet vil ha ekstra vakthold i bygden i helgen.

— Det er meldt nedbør. Vi vil ha folk i aktiv tjeneste som følger med på været og vurderer faren om det skulle øke på i elven, sier lensmannen

Han oppfordrer folk til å respektere sperringene som er satt opp.

Både frivillige og Røde Kors-mannskaper har jobbet med å samle opp gjenstander fra husene som ble tatt av elven. I morgen starter også et skip fra kystverket opprydding i fjorden.

— Vi oppretter et depot der de som har mistet hus og hjem kan komme for å se om deres ting er samlet opp. Informasjon om dette legges ut på kommunens hjemmesider, sier brannsjef Karine Einang.