Gangås har ikke søkt om å få fortsette som ombud. Hennes fireårige åremål går ut i slutten av desember. Hun oppgir to årsaker til at hun ikke vil fortsette.

– Ombudsordningen er endret slik at det i framtiden ikke skal være mulig for et ombud å sitte i flere perioder. Dette er for å markere ombudets uavhengighet enda tydeligere. For det andre hadde jeg nå kun mulighet til å søke om to års forlengelse. Det betyr at hvis jeg hadde blitt gjenvalgt, måtte det vært en ny omfattende søknadsprosess om to år. Derfor ønsker jeg heller å overlate stillingen til noen som kan bli oppnevnt for seks år, for å sikre organisasjonen stabilitet og ro, sier Gangås til Aftenposten.

Hun er spent på hvem som vil overta etter henne. Søkerlisten offentliggjøres i dag.

Gangås opplyser at hun er i gang med å søke på andre stillinger, inkludert stillingen som ny Kripos-sjef.

Hun har tidligere vært politimester i Politidirektoratet, der hun ledet seksjonen for organisert kriminalitet.