I et vedtak varsler Utdanningsdirektoratet at det kan bli aktuelt å trekke tilbake både statstilskudd og godkjenningen av skolen.

– Dette er de ytterste konsekvensene dersom feilen ikke rettes, sier områdedirektør Erik Bolstad Pettersen i Utdanningsdirektoratet.

Årsaken til at John Bauer Gymnaset er havnet i trøbbel, er at skolen siden skolestart i høst har hatt skolelokaler delt mellom Michael Krohns gate, Lars Hilles gate og Vestre Strømkai.

Fylkesmannen i Hordaland slo allerede i august fast at dette var i strid med privatskoleloven som krever at «skoleanleggene må ligge samlet». Etter klage fra John Bauer har Utdanningsdirektoratet nå endelig fastslått at skolelokalenes plassering gjør dem ureglementerte.

Godtar ikke unnskyldning

John Bauer har hele tiden argumentert med at lokalene i Michael Krohns gate på Damsgård kun er midlertidige mens man jakter på en permanent løsning.

– Dette er noe vi jobber med kontinuerlig. Bergen sentrum er ikke enkel i så måte, sier styreleder Sigve Austheim ved John Bauer Bergen AS.

Den unnskyldningen godtar ikke ankenemnden:

«At det er vanskelig å finne egnede lokaler i Bergen sentrum er ikke noe grunnlag for å tillate større avstand mellom lokalene», skriver Utdanningsdirektoratet i sitt vedtak.

Får frist på én måned

– Vi tar vedtaket til etterretning og tar sikte på å rette det, sier Austheim.

Våren 2007 mottok John Bauer 9,5 millioner kroner i statstilskudd.

– Frykter dere at statsstøtte og godkjenning nå trekkes tilbake?

– Vi ser ikke på det som et alternativ, sier styrelederen.

Skolen har fått frist til 25. januar med å komme med kommentarer til varselet fra Utdanningsdirektoratet.

– Vi har et konkrete løsningsforslag til myndighetene som innebærer at vi skal ut av Michael Krohns gate, sier Austheim.

Han ønsker ikke å avsløre hvor det er planlagt å flytte studentene før myndighetene har godkjent nytt lokale.

– Må reagere

Hos Fylkesmannen i Hordaland er man fornøyd med den faglige støtten fra Utdanningsdirektoratet.

– Dette betyr at vi har fått rett i vår lovtolkning, sier seniorrådgiver Jan Helge Støve.

Han understreker at Fylkesmannen ikke har noen som helst interesse av å fatte vedtak som er uhensiktsmessige for skolene.

– Men i og med at vi er satt til å føre kontroll med skolelokalene, må vi også reagere når vi mener noe er i uoverensstemmelse med loven, sier han.

MANGLER GODKJENTE LOKALER: Deler av John Bauers skolelokaler holder til i Lars Hillesgate (det røde huset). ARKIVFOTO: TOR HØVIK
Høvik, Tor