ØYULF HJERTENES

Havnedirektør Morten Meibom tror økningen skyldes en voksende fritidsflåte i Norge. Samlet kom 5675 fritidsbåter til Bergen sentrale havn i fjor.

— Stadig flere skaffer seg fritidsbåt. I tillegg er Bergen et populært reisemål, med stort tilslag fra omlandskommunene, sier Meibom.

Tall fra Tollvesenet viser at Hordaland ligger på landstoppen i antall fritidsbåter med over 42.000. Dette er 8400 flere enn nummer to på listen, Østfold.

Ifølge havnedirektøren er de fleste besøkende i Bergen nordmenn.

— Folk kommer fra både sør og nord. I tillegg har vi tyskere, dansker og engelskmenn på besøk, sier han.

— Det er seilbåter, skøyter og småbåter i skjønn forening.

Meibom forteller at det ikke er noe problemer med kapasiteten for å ta imot småbåter. På dager med full havn innerst i Vågen kan besøkende båter bare legge seg litt lenger ut, sier han.

— På gode dager er det båter helt ut til Bradbenken. Vi har godt med plass, understreker havnedirektøren.

— Hvordan er forholdene for båtturister i Vågen?

— De blir bedre. På Zachariasbryggen har vi rom med vaskemuligheter, og to personer er ansatt nå om sommeren. Vi prøver å yte service, og ta vare på dem som kommer.

Det er ikke bare fritidsbåtene som øker i Bergen sentrale havn. Totalt var økningen i skipsanløp her på 27 prosent, til 21.871.

For cruisetrafikk og utenlandsferger gikk godsmengden ned, men passasjertallene opp. Totalt kom 136.650 cruisepassasjerer til Bergen i fjor, en økning på 10,2 prosent fra året før.

Med Fjord Line i spissen økte utenriksfergene med sterke 21,1 prosent, til 330.893 passasjerer. Den lokale passasjertrafikken økte til nærmere 925.000, opp 3,8 prosent fra i fjor.

— Dette er en veldig positiv utvikling. Tilstrømningen av passasjerer og turister er viktig for deler av Bergens næringsliv, påpeker Meibom.

Virksomheten i Bergen og Omland havn, som omfatter Bergen og elleve nabokommuner, gikk med et samlet overskudd på 4,1 millioner kroner i 2003.

I oppsummeringen av fjoråret omtaler havnedirektøren resultatet som «meget tilfredsstillende».

ØKNING: De fleste båtturistene i Vågen er nordmenn, men også tyskere, dansker og engelskmenn kommer på besøk, ifølge havnedirektør Morten Meibom.<p/>FOTO: ARNE NILSEN